Vol 12, No 1 (2020)

Kumpulan Artikel Wisudawan S1 Program Studi PGSD Periode ke 73 April 2020

Kumpulan Artikel Wisudawan/i Periode ke 73 April 2020, S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Bung Hatta

Daftar Isi

VILIA INELDA, Wince Hendri, Zulfa Amrina
PDF
DELIMA TRI MONICA, Syofiani Syofiani, Syafni Gustina Sari
PDF
Rahma Febrianti Rafni, Muhammad Sahnan, Ade Sri Madona
PDF
Rama . Dona, Muhammad . Sahnan, M. . Tamrin
PDF
Winda . Anjelina, Muhammad . Sahnan, M. . Tamrin
PDF
Mutia Septrina Khodri, M. . Tamrin, Ade Sri Madona
PDF
Vivin . Anggraini, Yetty . Morelent, Rieke . Alyusfitri
PDF
Reza . Wisdia, Muhammad . Sahnan, M. . Tamrin
PDF
MILAYANTI MILAYANTI, Yusrizal Yusrizal, Zulfa Amrina
PDF
NINA VEBRYARISTA, Syofiani Syofiani, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Chindy Yuginta Wanti, Erman Har, Siska Angreni
PDF
dian Masdareta, Erman Har, Arlina Yuza
PDF
HALIMAH TUSA DIAH, Zulfa Amrina, Arlina Yuza
PDF
Intan Sari R Putri, ira Rahmayuni Jusar, Daswarman Daswarman
PDF
SILVINA ANDRIANTO, Hendra Hidayat, Rona Taula Sari
PDF
Muthia Rieska, muhammad Shanan, Ade Sri Madona
PDF
Rusmelawati Rusmelawati, muhammad Shanan, Ade Sri Madona
PDF
Azhari Maulana Daniel, Zulfa Amrina, Rieke Alyusfitri
PDF
Yayang Putri Okvarila, Hendra Hidayat, Enjoni Enjoni
PDF
Putri Azizcha Zandra, Arlina Yuza, Daswarman Daswarman
PDF
Fadhli Hazlan Indra, . Pebriyenni, Hendra Hidayat
PDF
Rinika Chosi Pratama, Yusrizal Yusrizal, M Tamrin
PDF
Miranda . ., Wirnita . ., Hidayati . Azkiya
PDF
Ayu Astari, Ira Rahmayuni Jusar, Rieke Alyusfitri
PDF
ELSA . DIVAYANA, Yulfia . Nora, Darwianis . .
PDF
FADILA SYAFRISKA JUNITA, Hendra . Hidayat, Siska . Angreni
PDF
Fatria Desrita, Hendra . Hidayat, Daswarman Daswarman
PDF
Nurza . Fina, Hendra . Hidayat, Rona Taula Sari
PDF
ALWA MHD TANZI AL-ALANG, Muhammad . Sahnan, muslim . .
PDF
Adnan . Rahim, Erman . Har, M. . Tamrin
PDF
Ahmad . Afdhal, Yusrizal . ., M. . Tamrin
PDF
Yahyah . Ponjabi, Yulfia . Nora, M. . Tamrin
PDF
NESTI . RAHMANIA, Pebriyenni . ., Darwianis . .
PDF
OTFA . ZELFINA, Yulfia . Nora, Ade Sri Madona
PDF
WIDIA . GUSNITA, Yulfia . Nora, Ade Sri Madona
PDF
ELSHA ELSHA, Yusrizal Yusrizal, Siska Angreni
PDF
Ririn Rilawati, Pebriyenni Pebriyenni, Siska Angreni
PDF
FRISTI FEBRINA NINGSIH, yulfia Nora, M Tamrin
PDF
AGUNG SURYADI PUTRA, Gusmaweti Gusmaweti, Enjoni Enjoni
PDF
Resty rahmawati, yulfia Nora, M Tamrin
PDF
FITRA DEWI, Pebriyenni Pebriyenni, Hidayati Azkiya
PDF
DISYA OCTA SINDRA, Wince Hendri, Zulfa Amrina
PDF
Jupidawati Jupidawati, Hendra Hidayat, Siska Angreni
PDF
MAIDYA ACHNELA, Wince Hendri, Siska Angreni
PDF
Vera Aulia Noly, yulfia Nora, M Tamrin
PDF
MARDA MUCKHLIZA, yulfia Nora, Ade Sri Madona
PDF
Inel Putrianti, Daswarman Daswarman, Rieke Alyusfitri
PDF
SILVA RAMADANI, Gusmaweti Gusmaweti, Rona Taula Sari
PDF
PRAMITA . NATALIA, Wirnita . ., Hidayati . Azkiya
PDF
Yogi Sahara Putra, Yusrizal . ., M. . Tamrin
PDF
IKFAR . DIANSYAH, Zulfa . Amrina, Arlina . Yuza
PDF
ELVA MARDHA TILLAH, Wirnita Eska, Syafni Gustina Sari
PDF
Suci Nalda Putri, Daswarman Daswarman, Rieke Alyusfitri
PDF
MUTHYARA . DARYUS, Wince . Hendri, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
AULIA . ALFIRZAN, Wirnita . ., Hidayati . Azkiya
PDF
AKHSANUL . IKHSAN, Wirnita . ., Hidayati . Azkiya
PDF
YASINTA . MAIFELIN, Wirnita . ., Zulfa . Amrina
PDF
INDAH . PRATIWI, Hasnul . Fikri, Siska . Angreni
PDF
Rezi Diamanda Putri, Hendra . Hidayat, Arlina . Yuza
PDF
NOVIKA . ZULNINDI, Syofiani . ., Syafni Gustina Sari
PDF
PANJI . KURNIA, Wince . Hendri, Siska . Angreni
PDF
FITRIANI EKA PUTRI, Zulfa . Amrina, Rieke . Alyusfitri
PDF
ALBERT . HANGARA, Edrizon . ., Syafni Gustina Sari
PDF
NOFRIADINUR . ., Rona . Taulasari, muslim . .
PDF