Vol 8, No 2 (2018)

Kumpulan Artikel Wisudawan S1 Program Studi PGSD Periode ke 69 April 2018

Kumpulan Artikel Wisudawan/i Periode ke 69 April 2018, S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Bung Hatta

Daftar Isi

Gingga . Prananda, Erman . Har, darwianis . .
PDF
Y Bergita Piona, Nurharmi . ., M . Tamrin
PDF
Jojor Yefrina, Muhammad Sahnan, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Novi Herlina, Muhammad Sahnan, Syafni Gustina Sari
PDF
Desrima Dini, Muhammad Sahnan, Rona Taula Sari
PDF
Akhmad Badrul Lubis, Muhammad Sahnan, Rieke Alyusfitri
PDF
Redho Ade Putra, Hendra Hidayat, Siska Angreni
PDF
Suci Al Muhayani, Muhammad Sahnan, Rona Taula Sari
PDF
Feby . Febrianty, Nurharmi . ., darwianis . .
PDF
Wetri . Sofia, Pebriyenni . ., Hendrizal . .
XML
Rinus . Parumba, Hendra . Hidayat, M . Tamrin
PDF
Tauviq . Febrizal, Nurharmi . ., darwianis . .
PDF
Febrina . Sucitra, Zulfa . Amrina, Arlina . Yuza
PDF
Sri . Mulyani, Hendra . Hidayat, Syafni . Gustinasari
PDF
Lizzatur . Rahmi, Erman . Har, Zulfa . Amrina
PDF
Putri Wulandari, Zulfa Amrina, Daswarman Daswarman
PDF
Agna Hispa Derila, Muhammad . Sahnan, M . Tamrin
PDF
Yoan Suriyadi Putami, Wirnita . ., Hidayati . Azkiya
PDF
Nelli . Huda, M . Nursi, Marsis . .
XML
Desi . Irayani, M . Nursi, Marsis . .
XML
Heru . Fandana, Nurharmi . ., Yulfia . Nora
PDF
Vicky Lorenza Milani, Susi . Herawati, Hendra . Hidayat
PDF
Yuli . Wardi, Zulfa . Amrina, Muhammad . Sahnan
PDF
Siska selfi novia, Zulfa . Amrina, Muhammad . Sahnan
PDF
Jufrian . ., Pebriyenni . ., Asrul . Thaher
PDF
Fikra Englaisade Tulada, Gusmaweti . ., Erwinsyah . Satria
PDF
Elke Maisyarah, Zulfa Amrina, Syafni Gustina Sari
PDF
Meri Marlinda, Pebriyenni ., Rieke Alyusfitri
PDF
Vatmalianda Putri, Pebriyenni ., Rieke Alyusfitri
PDF
Mellya . Agustin, Marsis . ., Zulfa . Amrina
PDF
Vanda . Satriana, Fazri . Zuzano, Marsis . .
PDF
Tika . Malasari, Muhammad . Sahnan, M . Tamrin
PDF
Yeffi Yelfika, Erman Har, Erwinsyah Satria
PDF
Zulfika Hasdi, Fazri Zuzano, Daswarman .
PDF
Rudi Anto Rasidt, Muhammad . Sahnan, M . Tamrin
PDF
Eko . Helpiandri, Muhammad . Sahnan, Yulfia . Nora
PDF
Muhammad Yusuf, Hendra Hidayat, Rieke Alyusfitri
PDF
Anggi Novhamza Putra, Hendra Hidayat, Darwianis .
PDF
Irma . Yuliza, Muhammad . Sahnan, Yulfia . Nora
PDF
Syafrihandi ., Erman Har, Rona Taula Sari
PDF
Regid Prawafdi, Syofiani ., Yulfia Nora
PDF
Pahlevi Nopriandra, Erman Har, Rieke Alyusfitri
PDF
Kelly Anatomi, Syafruddin ., Yuni Astuti
PDF
Cici Paramidah, Yusrizal ., Yulfia Nora
PDF
Utari Ardiyanti, Hendra Hidayat, Siska Angreni
PDF
Vanessa Elektra, Hendra Hidayat, Rieke Alyusfitri
PDF
Selviafni Utami, Hendra Hidayat, Daswarman .
PDF
Sri Siawati Wulandari, Yusrizal ., Yulfia Nora
PDF
Santi Sarlinawati, Pebriyenni ., Darwianis .
XML
Ermaliza ., Wirnita Eska, Hidayati Azkiya
PDF
Ade Tria Pertiwi, Pebriyenni ., Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Suryati Mustika, Fazri Zuzano, Siska Angreni
PDF