Vol 1, No 1 (2013)

Abstrak Prodi PMAT

halaman ini merupakan kumpulan abstrak Tugas akhir mahasiswa jurusan PMAT FKIP Universitas Bung Hatta, periode wisuda 58

Daftar Isi

Risa Multisari, Zulfa Amrina, Rita Desfitri
PDF
Rita Gusnidarti, Edrizon Edrizon, Zulfa Amrina
PDF
Yulia Murnika, Zulfa Amrina, fauziah fauziah
PDF
Ella Oktaria S, Mukhni ., Khairudin .
PDF
Nurul Dini Ramadhani, Fazri Zuzano, Niniwati .
PDF
Widia Vitriani, Fazri Zuzano, Niniwati .
PDF
Pevi Honnesty, Fazri Zuzano, Niniwati .
PDF
Muhamad Qudri, Niniwati ., Khairudin .
PDF
Rahayu Hidayati, Syukma Netti, Niniwati .
PDF
Rusyidah ., Rita Desfitri, Syukma Netti
PDF
Sri Rahayuningsih, Fazri Zuzano, Rita Desfitri
PDF
Afrilia Ramadhani, Fazri Zuzano, Fauziah .
PDF
Efu aldria Putra, Mukhni ., Khairudin .
PDF
Ariyati ., Mukhni ., Syukma Netti
PDF
Rismawati ., Niniwati ., Fauziah .
PDF
Yuan Dira Lovi, Mukhni ., Fauziah .
PDF
Rumaya sari, Niniwati ., Puspa Amelia
PDF
Feri Fermizon, Zulfa Amrina, Syukma Netti
PDF
Nofembria melita, Rita Desfitri, Zulfa Amrina
PDF
Melvi Muchlian, Rita Desfitri, Khairudin .
PDF
Ahmad Lucki, Zulfa Amrina, Puspa Amelia
PDF
Rose Leonita, Zulfa Amrina, Yusri Wahyuni
PDF
Ayu harbianti, khairudin ., Rita Desfitri
PDF
Putri Maidewi, Mukhni ., Zulfa Amrina
PDF
Aliran Telaumbanua, Fazri Zuzano, Fauziah .
PDF
Andika Putra R, Fazri Zuzano, Puspa Amelia
PDF
Emmi Nur Friana, Zulfa Amrina, Yusri Wahyuni
PDF
Yulia Rahmawati Z, Susi Herawati, Syukma Netti
PDF
Stefani Fakhri S, Fazri Zuzano, Zulfa Amrina
PDF
Olivia ., Mukhni ., Yusri Wahyuni
PDF
Mita Kurnia, Mukhni ., Syukma Netti
PDF
Rito Gustianda, Fazri Zuzano, Yusri Wahyuni
PDF
Resti Fadillah, Fazri Zuzano, Fauziah .
PDF
Nurhalimah Sy, Fazri Zuzano, Puspa Amelia
PDF
Hasti Fauzani, Fazri Zuzano, Niniwati .
PDF
Fajra dhilla, Fazri Zuzano, edrizon .
PDF
Prilly Deharmi, Susi Herawati, Rita Desfitri
PDF
Sriwati ., Fazri Zuzano, Puspa Amelia
PDF
Rince Sutono, Mukhni ., fazri zuzano
PDF
Shandy Prawita Katina, Fazri Zuzano, Syukma Netti
PDF
Ermil syofia, Mukhni ., fazri zuzano
PDF
Asmurni ., Edrizon ., Syukma Netti
PDF
Nurmiati ., Fazri Zuzano, Syukma Netti
PDF
Zulfatma ., Zulfa Amrina, edrizon .
PDF