Vol 2, No 1 (2013)

Kumpulan Artikel Mahasiswa S1 Program Studi pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013 Berisikan Tentang Artikel Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bung hatta Wisuda Periode ke 59 Oktober 2013

Daftar Isi

Lysa Rama Dewi Vita, . Niniwati, Fazri Zuzano
PDF
Elsa Fitria Irman, . Niniwati, Yusri Wahyuni
PDF
. . Surhajati, . Khairudin, Yusri Wahyuni
PDF
Rita . Satriana, . Niniwati, Puspa Amelia
PDF
Cherly . Mardelfi, Lutfian Almash, Yusri Wahyuni
PDF
Wawan . Ichwardin, . Khairudin, Puspa Amelia
PDF
Yosi . Yuliani, Lutfian Almash, . Niniwati
PDF
As'ad . Ilyas, . Mukhni, Puspa Amelia
PDF
Rien . Amri, . Niniwati, . Fauziah
PDF
Junia Dola Vinsi, Susi Herawati, Fazri Zuzano
PDF
Wimeli Citra Rahmadani, . Mukhni, Zulfa Amrina
PDF
Yunita . Fytry, Lutfian Almash, Puspa Amelia
PDF
Yosa . Yuliana, Lutfian Almash, . Niniwati
PDF
Ayu . pebri, . Mukhni, Yusri Wahyuni
PDF
Yeyen Benarti Fahmi, . Mukhni, Yusri Wahyuni
PDF
Rezki . Donheri, Syukma Netti, . Khairudin
PDF
Rimanda Eka Putri, . Edrizon, . Niniwati
PDF
Wulan Eka Putri, Fazri Zuzano, . Khairudin
PDF
Duma Fitry Ani, . Khairudin, . Fauziah
PDF
Chyntia . Handayani, . Khairudin, Puspa Amelia
PDF
Meri . Andani, Susi Herawati, . Edrizon
PDF
Yunita Eka Putri, Lutfian Almash, Syukma Netti
PDF
. Rasmawati, . Mukhni, . Khairudin
PDF
Erni . Murniati, . Khairudin
PDF
Desmi Hesti Roza, Lutfian Almash
PDF
. Indrawan, . Mukhni
PDF
Sari Hendri Yani, . Fauziah
PDF
M Haribunasri Jasmi, Lutfian Almash, Syukma Netti
PDF
Ria . Anggraini, Puspa Amelia
PDF
Maidya . Nengsih, . Mukhni, . Niniwati
PDF
Sutra . Geni, . Khairudin
PDF
Annisa . mardhatillah, Syukma Netti
PDF