Vol 1, No 1 (2020)

Eksekutif Summery dan Artikel Wisudawan/Wisudawati Angkatan ke-73 April 2020

Eksekutif Summery dan Artikel Wisudawan/Wisudawati Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan ke-73 April 2020 Universitas Bung Hatta Padang

Daftar Isi

Rafki . Rizaldi, . Edrizon, . Niniwati
PDF
Dewi . Ramadani
PDF
. . Yolanda, . Niniwati
PDF
Mislidina Ikhsan
PDF
Mariani Hutapea
PDF
Rani Rachmayati, Zulfa Amrina
PDF
Nilla Presticha, Syukma Netti, Fazri Zuzano
PDF
Annisa Aulia, . Niniwati, Yusri Wahyuni
PDF
Arima Trisminingsih, . Edrizon
PDF
Lucia Kartika Dewi
PDF
Hartiwi Ramanisa, Syukma Netti
PDF
Nur Wastika Sari
PDF
Mutiara Oktavia Kosim, Rita Desfitri, Yusri Wahyuni
PDF
Mutia Amelinda, . Niniwati, Puspa Amelia
PDF
Riva Guslina, Fazri Zuzano, Listy Vermana
PDF
Riva Guslina, Fazri Zuzano, Listy Vermana
PDF
Irna Syafitri, Fazri Zuzano, . Edrizon
PDF
Irna Syafitri, Fazri Zuzano, . Edrizon
PDF
Nur Azizah, Susi Herawati, Fazri Zuzano
PDF
Nur Azizah, Susi Herawati, Fazri Zuzano
PDF
SAC Pratiwi, Yusri Wahyuni, Puspa Amelia
PDF