Vol 9, No 2 (2019)

Kumpulan Artikel Wisudawan S1 Program Studi PGSD Periode ke 72 Oktober 2019

Kumpulan Artikel Wisudawan/i Periode ke 72 Oktober 2019, S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Bung Hatta

Daftar Isi

Sri Widya Redwin, Pebriyenni Pebriyenni, Daswarman Daswarman
PDF
Safira Oktavia Utami, Muhammad Sahnan, Hidayati Azkiya
PDF
Randa Fadhli, Muhammad Sahnan, M Tamrin
PDF
Musdalifah Musdalifah, Syafni Gustina Sari, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Surya Dwi Kurniawati, Pebriyenni Pebriyenni, Syafni Gustina Sari
PDF
Tri Maryeni, Pebriyenni Pebriyenni, Rieke Alyusfitri
PDF
Agnes Eka Septia Rini, Hendra Hidayat, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Annisa Tulfitri, Muhammad Sahnan, Hidayati Azkiya
PDF
Devi Mahyuni Chaniago, Muhammad Sahnan, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Rika Pebrina, Syafni Gustina Sari, Daswarman Daswarman
PDF
Saniyah Oktarisma, Hendra Hidayat, Siska Angreni
PDF
Mita Putri Zelta, Hendra Hidayat, rona taula Sari
PDF
Vanda Puspita Sari, Yusrizal . ., M. . Tamrin
PDF
Yefi Dwi Agustin, Wirnita Eska, Daswarman Daswarman
PDF
Soraya Yulianda, Gusmaweti Gusmaweti, Syafni Gustina Sari
PDF
Rizka . Yanuariza, Yusrizal . ., Syafni Gustina Sari
PDF
Syarifah Annisa, susi herawati, Hendra Hidayat
PDF
Ainil Huda, Syafni Gustina Sari, Siska Angreni
PDF
Ina . Elvita, Zulfa . Amrina, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Atika Mandela, Wirnita Eska, Syafni Gustina Sari
PDF
Yeni Fitri Ray, Wirnita . Eska, Hidayati . Azkiya
PDF
Widya Afrian Ningsih, Wirnita Eska, Hendra Hidayat
PDF
LIDYA ANDRI YENI, Erman . Har, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Mia Putri Lasari, Muhammad Sahnan, M Tamrin
PDF
Afrianita . ., Pebriyenni . ., Syafni Gustina Sari
PDF
Helly Ramadani, Niniwati Niniwati, Syafni Gustina Sari
PDF
Vivi . Arfina, Hendra . Hidayat, Rona Taula Sari
PDF
Tiwi Septiyani, Gusmaweti Gusmaweti, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Annisa Rahmi, Siska Angreni, rona taula Sari
PDF
Utari . ., Muslim . ., Rona Taula Sari
PDF
Friska Tri Octafiliani, Rona Taula Sari, Siska Angreni
PDF
Rosi . Pratiwi, Rona Taula Sari, Siska . Angreni
PDF
HILDA . PRAMITA, Yusrizal . ., Rona Taula Sari
PDF
Tania Rahmawati Santoso, Hendra Hidayat, M Tamrin
PDF
Dona . Risnawati, Yusrizal . ., Arlina . Yuza
PDF
Viona Aurora Sa’adah, Yetty . Morelent, Daswarman Daswarman
PDF
Wewen . Jaswan, Yetty . Morelent, Muhammad . Sahnan
PDF
Yuris . Nasri, Siska . Angreni, Ade Sri Madona
PDF
Esa Kurnia, Hendra Hidayat, Siska Angreni
PDF
Tiara Arya Saputri, Siska Angreni, rona taula Sari
PDF
Mariana Cindy Gracia, Muhammad Sahnan, Niniwati Niniwati
PDF
Mida Meini, Yusrizal Yusrizal, Zulfa Amrina
PDF
Rara Busta Putri, Yulfia . Nora, M. . Tamrin
PDF
Della Meidi Hasanah, Pebriyenni . ., Yulfia . Nora
PDF
Istinganah Istinganah, Pebriyenni Pebriyenni, Rieke Alyusfitri
PDF
Gina Pratiwi, Daswarman Daswarman, Rieke Alyusfitri
PDF
Yolanda Hera Yudha Eka Putri, Niniwati Niniwati, Rieke Alyusfitri
PDF
Hamdi Syukri, Hendra Hidayat, Daswarman Daswarman
PDF
Zakia Fiqra, Gusmaweti Gusmaweti, Siska Angreni
PDF
Yogi Wira Satria, Pebriyenni Pebriyenni, Daswarman Daswarman
PDF
Ernida Ernida, Pebriyenni Pebriyenni, Siska Angreni
PDF
Umi Fadilah Munthe, Yusrizal Yusrizal, Hendra Hidayat
PDF
Retno . Mundasari, Niniwati . ., Muhammad . Sahnan
PDF
Yulfa . Dewi, Fazri . Zuzano, Arlina . Yuza
PDF
Rahmaliza . Mardian, Hendra . Hidayat, Arlina . Yuza
PDF
Winda Maersa Kesuma, Muhammad . Sahnan, Ade Sri Madona
PDF
Nurhidayati . ., Muhammad . Sahnan, Ade Sri Madona
PDF
Three Wahyumai Harsi, Muhammad . Sahnan, Yulfia . Nora
PDF
Sari . Oktaviani, Muhammad . Sahnan, Ade Sri Madona
PDF
Utari Dwi Santri, Zulfa . Amrina, Yulfia . Nora
PDF
Mahdasari . Amalia, Muhammad . Sahnan, Ade Sri Madona
PDF
Ade . Prabowo, Yusrizal . ., Muhammad . Sahnan
PDF
Tanoto . Tameda, Hendra . Hidayat, Ira Rahmayuni Jusar
PDF
Zikru . Robby, Gusmaweti . ., Zulfz . Amrina
PDF
Eti Mandela, Yulfia Nora, ade sri madona
PDF
Nurhayati Nurhayati, Yulfia Nora, ade sri madona
PDF
Rilo . Pambudi, Zulfa . Amrina, Rieke . Alyusfitri
PDF
Maghfirah Afifah, Siska Angreni, Daswarman Daswarman
PDF
Venila . Defulta, Yulfia . Nora, M. . Tamrin
PDF
Rio Arby Prayoga, Wince . Hendri, Muhammad . Sahnan
PDF
Rodhotul . hasanah, Yusrizal . ., Rieke . Alyusfitri
PDF
Suci Laras Sari, Hasnul . Fikri, Hidayati . Azkiya
PDF
Muhamad Aditio Bonit, Edrizon . ., Arlina . Yuza
PDF
Eppi Wijayanti, Niniwati Niniwati, Arlina Yuza
PDF
Maya Indriani, Rona Taula Sari, Siska Angreni
PDF
Antoni Sastra Efendi, Muhammad Sahnan, yulfia Nora
PDF
Ofperso Ofperso, Muhammad Sahnan, Wince Hendri
XML
Muhammad Dasrel, Niniwati Niniwati, Hendrizal Hendrizal
PDF
Rike Anggreni Ade, Marsis Marsis, Hidayati Azkiya
PDF
Sintia Putri Santi, Syofiani Syofiani, M Tamrin
PDF
ERNITATI ERNITATI, Gusmaweti Gusmaweti, Asrul Taher
PDF
Riski Kurniawan, Muhammad Sahnan, Darwianis Darwianis
PDF
Wativera Wativera, Zulfa Amrina, Arlina Yuza
XML